Chính sách hoàn trả V3

Tại V3 Viral Defense Inc., sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một của chúng tôi.

Chỉ khi bạn nhận được sản phẩm bị hư hỏng, bạn mới có thể trả lại hàng và trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng để được hoàn lại toàn bộ tiền.   V3 Viral Defense Inc. sẽ thanh toán phí vận chuyển trả lại nếu việc trả lại là do lỗi của chúng tôi (bạn nhận được hàng không đúng hoặc bị lỗi, vv...).

 

Chúng tôi kiểm tra tất cả các mặt hàng trả lại và sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa trên tình trạng của mặt hàng.

Khi chúng tôi đã xử lý yêu cầu hoàn lại tiền, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại không muộn hơn bốn tuần sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu hoàn lại của bạn. Khoảng thời gian này bao gồm thời gian vận chuyển để chúng tôi nhận được hàng trả lại của bạn từ người gửi hàng (5 đến 10 ngày làm việc), thời gian chúng tôi xử lý đơn hàng trả lại của bạn khi chúng tôi nhận được hàng (3-5 ngày làm việc) và thời gian ngân hàng của bạn xử lý yêu cầu hoàn lại tiền của chúng tôi (5 đến 10 ngày làm việc).